Tingstäde kompanis beväring

af 2 och 3 klasserna samlas till inryckning måndagen 25 Juni vid Tibbles i Hejde kl. 7 e. m.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48