Till kyrkoherde i Gothem och Norrlanda

valdes i går vice pastor G. H. Tilén med 3,402 röster. Den i första förslagsrummet uppförde komminister Lindfora i Lojsta erhöll 30 och innehafvaren af tredje förslagsrimmet v. pastor Fr. Lagerman 448 röster. Ej afgifna röster utgjorde 1,534. Valföfrättrre var kyrkoherden Odin i Dalhem.
Utnämningerätten tillhör nu som bekant k. m:t.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49