Till ordinarie lärare

vid härvarande folkskola har kyrkostämman i dag med 1,074 röster af 29 röstande utsett innehafvaren af 1:a förslagsrummet, folkskoleläraren A. F. Nylén. Herr D. Valdenborg, i andra rummet, erhöll 797 röster af 21 röstande.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49