Ett plötsligt dödsfall

har bland nötboskapen enligt telegrafisk underrättelse i dagarne inträffat i Vänge socken. Blod efter det döda djuret har erhållits för undersökning. Länsveterinären har befalt kadavrets nedgräfvande.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51