Tionde afgifterna

till pastor i Garda anser husbonden Henrik Petterson, Bjerges, ej vara riktigt ordnade, hvarför han ingått till domkapitlet med begäran om åläggande för kyrkoherde Svensson att utlysa kyrkostämma för nytt besluts fattande om dessa afgifter.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51