Väghinder.

Ritning och omläggning af broar kommer att företagas onsdagen och torsdagen 4 och 5 instundande Juli dela å landsvägen mellan Kräklinge och Gurpe gårdar i Kräklingbo socken, dels å landsvägen mellan Båtels gård i Ganthem och Unsarfve gård i Halla socken, under hvilka dagar i stället för sagde väg kan begagnas vägen genom Halla, Sjonhem och Ala socknar; dock kunna å förenämda ställe resande med lätt åkdon begagna biväg jämte bron.Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52