Hemmansägaren Lars Petterssons

vid Hagvards i Follingbo kreditorer kallas att sammanträda vid Hagvards tisdagen den 24 innevarande Juli kl. 12 middagen för att pröfva de anbud å massans fastigheter, som vid samma dag utlyst auktion kunna göras.
Endre den 5 Juli 1888.
GODEMÄNNEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.