På grund af beslut,

fattadt vid sammanträde sistlidna gårdag, kallas ånyo kyrkoherden L. Bolins samtliga fordrings ägare till sammanträde i Levide prest gård den 18 Juli kl. 12 på dagen för att fatta beslut i följande punkter:
1:o pröf va ingifna fordringsanspråk,
2:o antaga eller förkasta enkefru Bolins gjorda anspråk å underhåll till 1 Maj nästa år, och i fall detta gillas, om hon för framtiden blir fri från vidare kraf å n. v. kredtiorernas sida, 3:o bestämma om lösöreauktion.
Ejsta 3 Juli 1888.
Joh. Gottberg.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.