Att min älskade maka Maria Olifvia Andersson, född Olsson vid Rofvide i Lojsta den 16 Doc. 1825 efter ett långvarigt lidande afled i tron på sin Frälsare vid Rofvide i Lojsta den 4 Juli 1888; sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, slägs och många vänner; varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Johan Andersson.

Upp. 21:4. Sv. Ps. 347:6, 6.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.