En deputation

från Gothem och Norrlanda har idag besökt biskop v. Schéele för att begära hans förord för fjerde profpredikanten vid nu förestående utnämning till kyrkoherde i pastoratet.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.