Tillkännagifves att Gud den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla förre hemmansägaren och kyrkovärden Lars Petter Kristoffersson, vid Buters i Hogrän, efter en lefnad af 67 år, 11 månader, 5 dagar; djupt sörjd och saknad af barn och barnbarn varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Johan Larsson.
Anna Larsson.

Svenska Ps. nr 479 1, 2 v.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.