Tillkännagifves att min innerligt ömt älskade maka Catharina Christina Olivia, efter en lång och tärande sjukdom stilla och fridfullt efled i Visby den 6 Juli 1888 uti en ålder af 31 år, 9 mån., 23 dagar; djupt sörjd och saknad af make, barn samt öfriga slägtingar och många vänner.
O. J. R. Ahlin,
Ventinge i Hejda.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.