Prins Karl,

som från 20 Juli skall deltaga uti fältmätningar i trakten omkring Tingstäde å Gotland, kommer att under denna tid hafva sin bostad hos possessionaten Knut Stare på den särdeles naturskönt belägna och vackra egendomen Furubjers.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.