Auktion vid Botvide i Sanda.

Fredagen den 20 innevarande Juli från kl. 11 f. m. låter enkan efter aflidne fanjunkaren C. O. Lindbom, Botvide i Sanda, till den högstbjudande försälja följande saker: ett silfverfickur, en fioloncell och tvänne mindre fioler, snickare och smedjeverktyg af allehanda slag, samt den aflidnes gångkläder m. m.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande Oktober; andra betala vid anfordran.
Sanda den 10 Juli 1888.
Efter anmodan,
A. OLSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.