För skjutskicklighet

samt för skicklighet i afståndsbedömande hafva efter nu afslutade möten belöningar tilldelats följande underbefäl och manskap vid artillerikårens stamtrupp:
i skjutning: första priset (25) kr. åt kanonbefälhafvaren sergeant Larsson mod servismanskap, v. konstaplarne 41 Olofsson, 40 Karlsson samt andre konstapeln nr 39 Pettersson (hvar och en 10 kr.) kvarjämte sergeant Larsson, om icke hans nu uppnådda poängantal öfverträffas under nästa års öfningar, erhåller skjutmedalj. Andra priset (10 kr.) tillföll kanonbefälhafvaren först, konstapeln Horney med servismanskap v. konstaplarne nr 71 Pettersson och 74 Johansson samt andre konstapeln nr 70 Norrby (hvar och en 5 kr.)
För afstånds bedömande erhöll andre konstapeln nr 39 Pettersson första pris (10 kr.) samt andra pris (två stycken á 5 kronor) styckjunkaren A. Nilsson och v. konstapel nr 40 Karlsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.