Goodtemplarne

härstädes ha, som bekant, i morgon anordnat en lustfärd med ångfartyget Dagmar till Norrköping. Färden tyckes hafva vunnit ganska stor tillslutning, i det endast ett fåtal biljetter finnas gvar. Musikkår medföljer Dagmar hit i morgon och ledsgar de lustfarande. Återkomsten hit till Visby blir om måndag förmiddag.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.