Exekutivt

försåldes i går å landskansliet J. V. Pettersson tillhöriga 1/2 mantal Kallings i Follingbo socken, saluvärderadt till 20 tusen kronor. Fastigheten inropades af landtbrukaren J. Pettersson, Lilla Vede, för 14,600 kronor.
— Likaledes exekutivt försåldes vid samma tillfälle Oskar Ahnell tillhöriga 29/128 mantal Norrbys i Othem, saluvärderadt till 1,000 kronor, hvilket inropades af hypoteksföreningen för 1,500 kronor.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.