5049.jpg

Väghinder

inträffar under sex dagar från och med 23 dennes på vägen i närheten af Slite, i det broarne öfver s. k. sjuströmmar då komma att omläggas. I stället kan begagnas vägen från Slite till Ytings i Othem och dertfrån till Boge.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.