T. f. länsman E. Enemans

bostad under hans förordnande att vara kronolänsman i Burs, Garda och Fardhems tings samt Eksta pastorats distrikt är Brogårds i Fardhem socken, med postadress: Hemse.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.