Badgäster

vid Visby bad- och vattenkeranstalt:
Vagnmakare S. Svensson, Skåne; handl. Pettersson, Stockholm; handl. E. Eriksson, skollärare A. Eriksson, Värmland; fru Karin Hägglund, fröken Emma Sillström, fröken Olava Bohman, Östersund; herr J. Helin, fru Hanna Helin, Tranås; P. Andersson, Helsingland; fröken Hanna Andersson, fröken Karolina Andersson, Gestrikland; herr J. Rydén, Dalarne; fröken Josefina Hermin, Gotland. Samma 240.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.