Prins Karl

hitkommer från Stockholm torsdagsmorgon och fortsätter samma dag resan till Farubjers, der han kommer att vistas omkring fjorton dagar i och för topografiska arbetens utförande. Prinsen har uttryckligen undanbedt sig allt officielt emottagande.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.