Till laga ansvar

för det han uraktlåtit utlysa kyrkostämma för utseende af elektor till val af lekmannaombud vid stundande kyrkmöte har J. N. Smith i Hangvar hos domkapitlet anmält vice pastor Lagerman i Hangvar.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.