V. pastor G. Hedgren

i Burs och Stånga har hos domkapitlet begärt tjenstledighet för enskilda angelägenheter från och med 30 Juli till 22 Augusti. Under tiden skulle läroverksadjunkten i Kalmar Ossian Holm, om domkapitlet det medgifver, uppehålla pastors skyldigheter.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.