Biskopsvisitationen i Alskog,

som var bestämd till i morgon och söndag, har på grund af furstebesöket härstädes delvis uppskjutits till nästa fredag, då biskopen kommer att företaga specialvisitationen, skolbesöken och inventeringen. Den öfriga delen af visitationen företager biskopen om söndag.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.