Exekutivt

försåldes 16 dennes å tingsstället Skogs inför vederbörande kronofogde hattmakaren J. B. de Bruns 1/80 mantal Bosarfve i Stånga, saluvärderadt till 5 tusen kronor. Fastigheten inropades för 1,500 kronor af hemmansägaren Nils Nilsson, Ganne i Burs.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.