Tillkännagifves att min kära broder drängen Johan Niklas Hammarström efter ett långt och svårt lidande afled vid Ytings den 25 dennes i en ålder af 80 år, 9 mån 25 dagar; varder slägt och vänner endast på detta sätt meddeladt.
Ytings i Othem d. 26 Juli 1888.
Carolina Fohlström, född Hammarström.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.