Befälet

öfver Gotlands infanteriregemente föres, under militärbefalhafvarens resa till fastlandet, tills vidare af öfvetstelöjtnanten Carlstedt.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.