Bellmansdagen

inföll igår och denna till ära utförde musiken i paviljongen åtskilliga Bellmansnummer. I den vackra sommarrestauranten hade också sammanträffat några »S. H. T-bröder» dels från staden, dels från andra orter, hvilka på öfligt sätt firade den store sångarens minne.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.