Ur odlingslånefonden

har k. m:t anvisat ett belopp af 2,500 kronor för torläggning af Sipphage och Bandhage myrar inom Hejnums och Bäls socknar.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.