Badgäster

vid Visby bad- och vattenkuranstalt:
Landtbr. G. Svensson, Småland; fru Svebilius, Vestervik; handl. Dahlgren, Småland; fröken Hermanna Johansson, Visby; fru Wretman, Upsala; fröken Beda Pettersson, Stockholm; kyrkoh. A. Svenson, Upland; fru Andersson, fru Graesén, Visby, fröken Tekla Ekenstam, Östergötland; fröken Folin, Gotland; fru Karlsson, Amerika. Summa 309.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.