Inkomna & utgångna fartyg.

Inkomna:
Till Visby: 25 Juli, jakt Ina, Karlsson, Vestervik, tegel; 26 Juli, skon. Retzia, Sandqvist, Lybeck, barlast.
Till Rone: 11 Juli, skon. Ellen, Hansson, Stockholm, salt; 20 Juli slup. Karl Edvard, Vallin, Gefle, barlast.
Till Slite: 19 Juli, galeas Vilhelm, Bergedalh, Ljugarn, trävaror: 20 Juli, galeas Två Bröder, Löfqvist, Gefle; 22 Juli, brigg Spekulation, Lyth, Visby; alla i barlast; jakt Laurine Maria, Vidström, Åhus, tegel; 23 Juli, jakt Alfvine, Strömlund, Åhus, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 26 Juli, skon. Haabet, Zakrisson, Sundsvall, kalk.
Från Rone 11 Juli, skonert Phoenix, Rubarth, Kiel, trävaror; 18 Juli, skon. Ellen, Hansson, Skåne, slipars; 19 Juli skon. Laurentius, Vestberg, Kiel, trävaror.
Från Slite: 19 Juli, koff Konkordia, Hejdenberg, Fehmern, kalk och trävaror; 21 Juli, Jakt Karolina Lyders, Kaki, Ume, kalk; 24 Juli, jakt Två Systrar, Herlitz, Hudiksvall; 25 Juli, jakt Laurine Marie, Vidström, Libau; 25 Juli, jakt Alvine, Strömlund, Skeppsgårda, alla med kalklaster.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.