Att min ömt älskade maka Josefina Albertina Söderström, född Pettersson, stilla och fridfullt afsomnade å Klintehamn den 29 Juli 1888 kl, 1 e. m. i en ålder af 42 år, 10 mån. o. 21 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, en dotter, moder och en åldrig mormoder samt släkt och många vänner, har jag den sorgliga pligten tillkännagifva.
L. Söderström.

Sv. Ps.-B. 482.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.