Att min lille älskade son KARL GUSTAF efter 4 veckors lidande af Herren hemkallades söndagen den 22 Juli 1888, i en ålder af 4 år, 3 mån. 13 dagar, djupt sörjd och saknad af moder, mormoder, farföräldrar samt öfriga slägtingar och vänner; varder härmed tillkännagifvet.
Follingbo den 28 Juli 1888.
Emma Stenström, född Isaksson.

Herren gaf och Herren tog;
Välsignadt vare Herrens namn.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.