Till det nya kasernetablissementet

härstädes har åt kapten Hedenblad, regementsintendenten Carlson och löjtnant Fahnehielm af artillerikårschefen uppdragits att upprätta förslag till inventarieinredning.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.