Dåligt fruktår

motses väl litet hvarstädes i landet och ej minst på Gotland. Det visar sig nämligen nu, hvad man redan på våren befarade, att alla fruktträd komma att lemna en mycket klen afkastning.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.