Pastoralvården

i Klinte och Fröjel har återtagits af kyrkoherde Hulteman.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.