Hafveri-auktion.

Medels offentlig auktion, som tisdagen den 7 dennes klockan 12 på dagen hålles vid Slite, låter undertecknad för vederbörandes räkning försälja dels vrak och inventarier efter utanför Östergarnsholm strandade britiska årgaren »Princess», kapten J. Webb, samt dels lasten som bergats utgörande, 5,040 kubikfot torr och ett mindre parti sjöskadad hafre äfvensom bergningsrätt till möjligen i vraket qvarliggande last. Betalningen erlägges kontant.
Visby 2 Augusti 1888.
JOHN E. STARE.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.