Biskopsvisitation

äger i morgon och om söndag rum i Stenkumla. I sammanhang härmed har biskop von Schéele i eftermiddag inspekterat prinsessan Eugenies skola och barnhem å Fridtorp.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.