En partiet solförmörkelse

inträffar nästa tisdag 7 Aug. kort före solens nedgång. Denna förmörkelse, som börjar 7,22 e. m., blir obetydlig och uträcker sig till blott 1/13 af soldiametern. Solen nedgår under förmörkelsen.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.