I det gröna

anordnar Arbetareföreningen om söndag en utflygt, dervid firande sin sommarfest. Platsen blir en äng i närheten af Bjerges jernvägsstation.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.