Hermes

afgick i går afton från Slite till Öland för att assistera det derstädea grundstötta, här nedan omnämda skonertskeppet Lovisa.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.