Tillkännagifves att min ömt älskade dotter Husbondeenkan Maria Catharina Larsson, född Stenberg, Stenstuge i Levide, efter en långvarig sjukdom stilla och fridfull, afled i tron på sin frälsare den 1 August 1888 i en ålder af 43 år, 9 månader; sörjd och saknad af en
son och föräldrar.
Levide den 4 Augusti 1888.
Chatharina Stenberg.
J. P. Stenberg.

Svenska Psalmb. 487, v. 1-3.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.