Stor trafik

var det igår på Gotlands jernväg till följd af missionsmötet i Etelhem och arbetarföreningens utflygt till Bjerges. Passagerarnas antal steg till den aktningsvärda summan af 1,428.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.