Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 4 Aug.: doktor Albrecht, häradshöfdingarne Lagerheim, Bergström, hofrättsråd Vidatröm, pastor Dyberg, major Törnqvist, löjtnant Tottie, grosshandl. Kindberg, hrr Johansson, Grönhagen, Pohl, Carlsson, Nyström, Rosengren; fruarna Ekström, Vidström, Bergenstjerna, Åkerhjelm (2 st.); fröknarna Holmberg, Vidstrand samt 7 däckspassagerare.

Med Tjelvar 5 Aug.: professor Nilsson, hrr Olde, Sääf, Söderberg, Sandén, Grandin, Törnblom, Veström, Lundgren, Björkegren, Lundqvist, Bokström, Danielson, Berg, Berg, Schmidt, Thomas, Höijer, Håkanson, Enblom, Sjöland, Jacobsen, Larson; fruarna Pauli, Mideldek, flickorna Sanden, fröknarna Österberg, Österberg.

Via Norrköping med Dagmar: amanuensen Gustafsson, hrr Kullman, Vestin, Wallenius, Lindblad med familj; fru Andersson; fröknarna Eriksson, Hermansson samt 5 däckspassagerare.

Från Kalmar med Visby 5 Aug.: doktor Kindberg, kapten Isaksson, löjtnant Falck, doktor Westring med fru, herr Nisbeth med fru och 4 barn, herr och fru Andersson, hrr Kundson, Kihlberg, Eyde med son, Ohlsson, Törnberg med fru, Lundberg; fruarna Eyde, Isaksson; fröknarna Cramér, Heymer, Sörensen, Jansson, Öhberg, Sjöstrand, Törnberg, Magnusson, Larsson samt 20 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.