Tillkännagifves att min ömt älskade make stenhuggaren KONRAD ENGFELT efter ett svårt lidande stilla afled å Visby lasarett tisdagen den 7 Aug. 1888 kl. 10 e. m. i en ålder af 34 år, 7 månader och 23 dagar; sörjd och saknad af mig, syskon, slägt och vänner.
Augusta Engfelt, född Nilsson.

Sv. Ps. 344.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.