Att förre husbonden Anders Niklas Olin, Valla i Klinte, stilla och fridfullt alfed den 9 Augusti 1888, 61 år, 1 mån, och 8 dagar gammal; varder härmed slägt och vänner tilkännagifvet.

Davids psalm nr 90, v. 12.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.