Vid Säveska sterbhusets auktion

i går såldes äfven 4 aktier i ångfartygsbolaget Gotland lydande å 100 kronor, för 98 kronor stycket (återinropades), 10 aktier i Gotlands jernväg å 100 kronor för 1 kr. 65 öre stycket samt af 10 aktier i Visby badhusbolag, lydande å 10 kronor, 5 för 8 kronor och 5 för 7 kr. stycket.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.