Lotsångaren Ring

afgick igår vid 1/2 11-tiden härifrån till Vestergara för inspektion, hvarefter resan fortsättes till alla fyr- och lotsstationer utefter Gotlands kuster. Från Fårösund, som inspekteras sist, går ångaren till Gotska Sandön och derifrån till Stockholm. Lotskapten Berggren medföljer på inspektionen å alla platserna utom till Sandön. Han lär komma att lemna ångaren i Fårösund och derifrån återvända hit.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.