Inkomna & utgångna fartyg.

Inkomna:
Till Slite 4 Aug., jakt Alvine, Strömlund, Vestervik; slup Maria, Jacobson, Umeå; 5 Aug., galeas Vilhelm, Bergedal, Libau; jakt Laurin Marie, Vidström, Libau 6 Ang., skonert John, Karlsson, Lübeck; koff Konkordia, Hejdenberg, Femern; jakt Två Systrar, Herlitz, Hernösand; galeas Albertina, Viman, Sundsvall, alla i barlast.

Utgångna:
Från Visby: 9 Aug. skonert Fru Lona, Lundström, Vestergarn, trävaror.
Från Slite 4 Aug., jakt Mathilda Lundberg, Sundsvall; 7 Aug., jakt Laurine Marie, Vidström, obestämd inrikesort, båda med kalklast.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.