Från sjön.

Skeppet »Meridian», kapten Ekelund, anlände 8 dennes till Buenos Ayres.
— På resa från Königsberg har i Köbenhavn hemmahörande ångaren »Fredrik» 6 dennes passerat ett farligt vrak. Det låg med två masttoppar 6 till 8 fot öfver vattenlinien. Sandhammarens fyrtorn missv. N. N. O. 1/4 O.
— Den förut omnämnde engelske ångaren »Newburgh», som grundstött vid Gotland och blifvit läck, men bogserad derifrån af skotske ångaren »Ruby» till Ystad, låg der i tisdags 27 fot djupt, nära sjöbottnen och full med vatten, som gick högt upp i alla hytterna och delvis på däcket. Switzers dykeriångare »Kattegat» ditkom i tisdags e. m., tätade lacken, länspumpade haveristen och tog den i fredags med sig till Köbenhavn. För denna bergning hade dansken betingat sig en ersättning af 1800 pund sterling (32,400 kr.). »Ruby», som äfven i fredags fortsatte sin resa till Amsterdam med spanmål, kommer också att fordra ersättning för sin assistans, hvarvid ångaren sjelf blef skamfilad i aktern.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.